Ind til kernen #4

Alle mennesker kommer ud for oplevelser, som på den ene eller anden måde sårer dem, svigter dem eller skræmmer dem. Det behøver ikke være et decideret traume for at det påvirker os som menneske.

For ikke mange måneder siden, fik jeg et klart billede af hvordan min personlighed er opbygget, hvilke dele af mig selv jeg rummer og hvordan de ligger som tre lag rundt om mit kerneselv.
Kerne, svigt, overlevelse og facade.

Siden har jeg talt med min terapeut om mit billede af personlighedens tre lag og hun var faktisk meget enig i min beskrivelse af menneskets personlighed.
Derfor vil jeg lave en føljeton her på bloggen, hvor jeg i fire separate indlæg kommer ind på de fire områder i personligheden.

 om kernen; del #1
om svigtet; del #2
om overlevelsen; del #3

Facade
Facaden er endnu en flugt. Det er en flugt fra både svigtet og fra vores overlevelsesmekanismer. Facaden er også en overlevelsesmekanisme for ikke at skulle være i en sårbar position. Facaden er den del af os som også er vores falske selv – det er det modsatte af kernen og så alligevel så prøver vi at dyrke mange af de samme kvaliteter gennem facaden, som vi allerede har i vores indre kerne. F.eks. er facaden den som fortæller os at vi skal præstere, at vi skal være noget, eller at vi skal være på en bestemt måde. Facaden er den som har krav og forventninger til os, det er vores over-jeg og manifesteringen af alle de ting som vi føler eller oplever at andre mennesker pålægger os. Facaden er den falske side af os, men det er samtidig vores evne til at beskytte os selv mod smerten der ligger under.

De tre lag eksisterer både samtidig, afhængigt og uafhængigt af hinanden. Det er ikke sikkert at man mærker alle lagene på samme tid eller at man overhoved mærker dem, men jeg tror vi alle har lagene, på den ene eller anden måde.
I mit eget liv oplever jeg, at når min facade falder, kan jeg mærke min kerne mere rent. Jeg kan også mærke smerten og sorgen mere og mærke angsten mere rent. Jeg får bedre forståelse for og bevidsthed om, hvorfor jeg gør som jeg gør og hvad der trigger det ene eller det andet lag af min personlighed. Når jeg får bevidsthed om min angst og mine overlevelsesmekanismer mærker jeg også sorgen og svigtet og så mærker jeg mig selv mere rent, så mærker jeg barnet i mig, det rene og uskyldige, som lå under for svigtet.

At få større bevidsthed om de tre lag er med til at man begynder at mærke sin kerne mere rent og generelt at blive et mere bevidst menneske.

Hvordan mærker du facaden i dit liv?

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.