Sådan er det at have Kompleks PTSD

Når man har kompleks posttraumatisk belastningsreaktion (C-PTSD), så betyder det, at man har oplevet gentagne traumer eller lange traumer og især i relationen til andre mennesker. Har du været i krig eller har været udsat for en enkelstående, traumatisk begivenhed så er der risiko for at få PTSD. Bliver du udsat for længerevarende traumatiske oplevelser så er der en risiko for, at du får C-PTSD.

Når man bliver udsat for traumer i fx barndommen så er det ligeså meget en stressfaktor som det, at blive udsendt i krig. Selvfølgelig er der forskel i omstændighederne – men den stress og frygt man som udsendt oplever i krig (og som hjemvendt stadig oplever), har samme skadende påvirkning som at være i “krig” i personlige relationer og de symptomer man oplever med PTSD er ligeså overvældende, som dem man oplever med C-PTSD.

Uanset om det er fysiske, psykiske eller seksuelle traumer man oplever, så er konstant og/eller gentagent svigt eller fysisk og/eller psykisk vold fra sine omsorgspersoner, en kæmpe stressfaktor, fordi man ikke nok med at man ikke bliver set og elsket, så bliver man påført smerte i form af de slag man får på krop og sind. Så der er både en mangeltilstand og en forkert og usund opmærksomhed.

C-PTSD-ofre skal ses som mennesker som har været “marineret” i traumer hele sin barndom, hvor traumerne erstatter det, som skulle være en sund og opblomstrende udvikling. Traumerne bliver en del af opvæksten, dét som former mennesket. Det sætter dybe spor i hjernen og evnen til at fungere i hverdagen.

For et år siden læste jeg første gang om C-PTSD, og fordi der var så lidt information omkring det, så gik jeg ud fra, at det ikke var noget jeg kendte til. Men efterfølgende har jeg fået mere viden omkring hvad det er, og hvordan det opleves og kan genkende at jeg helt bestemt har C-PTSD.

Her er en liste over nogle C-PTSD-symptomer:

1. Kronisk indre uro/stress/manglende evne til at slappe af
Det kan sommetider føles som en fysisk stressfølelse af, at man ryster indeni eller at man har mange spændinger eller bekymringer.

2. Oplevelsen af at blive overset/kritiseret/bedømt i hverdagen, igangsætter voldsomme følelser af at være uelsket og uværdig – traumet opleves igen
Ligesom med soldater, som oplever krigen når de er kommet hjem igen så oplever vi med C-PTSD også traumet igen, i de relationer vi er i men også når vi er alene, kan det pludselig vælde frem fra ingenting.

3. Kronisk angst/utryghed/rædsel
Disse ubehagelige følelser, som også folk med PTSD oplever, kan blive ved som en daglig og konstant følelse af, hele tiden at være på vagt og være dybt overvældet af de følelser som kommer op.

4. Udvikling af forskellige psykiske/psykosomatiske lidelser eller personlighedsforstyrrelser
Med C-PTSD er man mere disponeret overfor psykiske lidelser, fysiske sygdomme eller smerter, som følge af ens traumer – fordi hele ens krop og psyke er blevet så overbelastet og er i så stor mangel, at de udfordringer man får kan påvirke alle områder af ens liv. I mit tilfælde udviklede jeg invaliderende socialfobi.

5. Stor følsomhed overfor stimuli
Både lys, lyd og lugte, men også mennesker, stemninger og indtryk. Og især hvis man er født som særlig sensitiv, så kan stimuli være dybt overvældende, når man har C-PTSD.

6. Manglende evne til affektiv afstemning
Når man har været udsat for gentagne traumer, giver det også sig selv, at man er opvokset i en dysfunktionel familie, og derfor er der også stor sandsynlighed for, at man ikke har lært hvordan man skal afstemme sig selv følelsesmæssigt (altså berolige sig selv). Derfor kan man opleve, at når man har C-PTSD så ved man ikke hvordan man skal berolige sig selv når man oplever ovenstående følelser.


Hvad er forskellen på PTSD og C-PTSD?

Den store forskel på, at have PTSD og C-PTSD kan siges så nemt, at man godt kan få PTSD men stadig have haft en sund og tryg opvækst. Hvorimod C-PTSD er resultatet af konstante dysfunktionelle og traumatiserende oplevelser (det skal siges, at det ligeså godt kan have været at man er blevet mobbet dagligt i skolen – det behøver ikke være traumer fra hjemmet). Dermed er C-PTSD noget som går ind i og påvirker den måde du udvikler dig på, fordi det strækker sig over en længere periode – og derfor bliver det en del af dig på en anden måde end PTSD. Det ene er ikke værre end det andet, men med C-PTSD er der en stor mangel og en stor stress, som bliver en del af din udvikling og derfor kan det være sværre at få hjælp til sin C-PTSD, fordi man ofte ikke har lært hvordan man skal afstemme sine egne følelser.

Hvordan kan man så hjælpe sig selv bedst muligt, hvis man har C-PTSD? 

Det simple svar er, at man kan øve sig i at afstemme sine følelser – men dette kan være svært at lære hvis meget af ens hverdag er fyldt med utryghed, rædsel og uro. Men når og hvis man oplever tidspunkter af sit liv, hvor man kan slappe af – bare lidt mere end normalt – så er det vigtigt at dyrke det noget mere. Finde ud af, hvad der kan hjælpe en til at berolige sig selv. Finde ud af hvordan man kan styrke roen i sig selv, sådan så man bedre kan håndtere når C-PTSD’en bliver trigget. Heldigvis er C-PTSD’en meget forskellig og kan også udløses af bestemte ting, og kan have forskellige udsving – så den ikke er konstant på samme niveau hele tiden.

Det er først når man har en eller anden evne affektiv afstemning, at man har muligheden og modet, til at arbejde med traumerne. For hvis man oplever C-PTSD og uden videre begynder at arbejde med sine traumer (uden at have evnen til affektiv afstemning) så kan det være meget overvældende og man kan opleve en forstærkning af C-PTSD-symptomerne.

Det er også enormt vigtigt, at de relationer man er i, er med til at styrke ens evne til affektiv afstemning men også ens følelse af at være elsket, støttet og værdifuld – sådan så man med tiden kan få mere og mere fred i sig selv og omlære det svigt og de traumer, som man er blevet påført.

Kan du genkende nogle af symptomerne på C-PTSD eller har du nogensinde hørt om C-PTSD før?

2 thoughts on “Sådan er det at have Kompleks PTSD

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.