7 tegn på, at du bekæmper dig selv

Bruger du bekæmpelsen, for at håndtere din angst, skam eller ubehag? 
Så er du ikke alene. Vi er allesammen i gang med at bekæmpe vores ubehag på den ene eller anden måde.

Vi bekæmper, fordi vi ikke har lyst til at mærke ubehaget. Vi bekæmper, fordi vi ikke ved hvordan vi skal håndtere ubehaget. Vi bekæmper, fordi vi mangler bevidsthed om os selv. Vi bekæmper, fordi vi ikke forstår ubehaget, og at det har en årsag. Vi bekæmper vores krop, vores følelser, vores tanker, vores adfærd. Vi bekæmper os selv og hinanden.

Vi bekæmper, for det har vi altid gjort, og det gør alle omkring os.

For mig er der stor forskel at bekæmpe i akutte situationer, hvor noget er for svært for os at rumme og være i, og vi derfor må skubbe det væk. En ting er, når vi bruger bekæmpelsen som en måde at få et break fra ubehaget, eller vi bruger det for at få mere ro til at håndtere det, en anden ting er når vi slet ikke vil forholde os til ubehaget, men bare bekæmper…

Når vi bekæmper os selv hele tiden, hver gang vi er sårbare og når bekæmpelsen er en del af den tilgang vi har til os selv og andre, helt generelt, så kan det skabe store problemer, både for en selv og andre, fordi vi lægger låg på os selv og sætter os selv fast i en tilgang uden udvikling og uden indsigt i og forståelse for os selv.

Bekæmpelse giver os ikke nogen træning i hvordan vi kan håndtere ubehaget. Bekæmpelse handler udelukkende om at overleve – ikke om at leve.

Alle tilstande, følelser, tanker, fysisk ubehag er en reaktion på noget. Der er intet der opstår ud af ingenting. Derfor er løsningen på bekæmpelsen bevidsthed og forståelse for årsagerne bag. Denne forståelse giver mulighed for, at vi kan have empati for det ubehag der opstår.

Her er 7 tegn på, at du bekæmper dig selv:

1. Symptombehandling

Det behøver ikke kun at være medicin, men også alle andre teknikker både til krop, følelser og tanker, som skal fjerne, reducere eller afhjælpe symptomerne.
I stedet for at forsøge at ændre din overfladiske, paniske vejrtrækning, så hav hellere fokus på hvorfor du trækker vejret sådan. Hav empati overfor det ubehag der sendes igennem din krop, og forstå hvorfor det er der, så vil det også nemmere kunne forsvinde af sig selv.

2. Afledning 

Vi kan aflede os selv på mange måder. I situationer hvor vi mærker et ubehag, kan vi gøre forskellige ting, for at distrahere os selv fra ubehag og have fokus på noget andet. Men ubehaget forsvinder ikke, bare fordi vi afleder os selv. Vi kan måske få en pause fra det i en stund, men det dukker bare op igen.

3. Misbrug og afhængighed 

Når vi bruger misbrug eller har en afhængighed – uanset om det er stoffer, alkohol eller mad, så handler det om at vi kan justere vores humør og afstemme os selv, ved at flygte væk fra Nuet og befinde os i en anden virkelighed, hvor vi kan blive ved at gøre noget, for at holde ubehaget væk og dermed undgå at mærke den. Det er ikke underligt, at man som ryger nemt kan blive kæderyger, fordi man ønsker at have en konstant afstemning, og derfor må blive ved at tænde en ny cigaret for at få ro i krop og sind. Men det løser ikke ubehaget, det er endnu en måde blot at overleve det på.

4. Fixe

Ligeså snart der kommer en følelse og tanke op, så vil vi, ligesom med symptombehandlingen, gerne fixe ubehaget. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at slå ubehaget ihjel, komme væk fra det, kvæle det, “gøre det godt” og på alle måder undgå at mærke ubehaget. 

5. Positiv tænkning

Der er slet ikke noget godt ved positiv tænkning. Positiv tænkning handler ikke om at forholde os til de tanker vi har eller hvorfor vi har dem. Det handler om at ændre vores tanker fra “negative” til “positive”. Så tror vi, at ved at have positive tanker, så kan vi også bare have det godt. Vi glemmer imidlertidig at der er en årsag til at vi tænker som vi gør, og årsagen forsvinder ikke bare ved at vi ændrer vores tanker.

6. Mangel på alvor

Når du eller andre, ikke kan tage det du føler, tænker og oplever alvorligt – altså imødekomme det præcis hvor du er, så er det endnu en måde at forsøge at undervurdere dig og dit ubehag. Det er en måde at forstærke skamfølelsen på, fordi du bliver bekræftet i, at du ikke burde have det som du har det, at der må være noget galt med dig, siden du har det sådan og at du ikke har ret til at have de følelser.

7. Være hård og stresse

“Tag dig sammen!”. Har du nogensinde hørt nogen (eller dig selv) sige det til dig? Det har jeg, mange gange. Enten direkte eller inddirekte. Igen er det en måde at forsøge at fixe følelserne på, at hvis du bare presser dig selv til at være hård og stærk, så går ubehaget væk. “Det er bare fordi du klynker, det er bare fordi du er alt for sårbar og skrøbelig. Alle vi andre har det også dårligt, men vi klynker ikke over det”.

En anden måde at være hård på, er også ved at stresse sig selv (eller andre): “Kom nu! hvorfor sidder du stadig i det?,  “Hvorfor er du ikke kommet videre?”, “Jo længere tid du venter jo værre bliver det!”. At stresse sig selv er endnu en måde, at at være hård ved sig selv og glemme at tage sig selv alvorligt. Det handler bare om præstation og om fremgang, fremfor at lære at have tillid til sig selv, sin proces og sine følelser.

Alt dette forstærker forkerthedsfølelsen eller skamfølelsen i os, fordi vi ikke bliver spejlet eller imødekommet i vores følelser – hverken af os selv eller andre.

Det handler ikke om at at være hård og stærk og tage sig sammen, det bliver man ikke et bedre menneske af, det bliver man ikke mere sig selv af. Tværtimod så er det med til at du blot lukker endnu mere ned for dig selv og kommer endnu længere væk fra dig selv.

Hvordan bekæmper du dig selv?

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.