Hvad er psykisk vold og hvordan opdager vi det?

Psykisk vold kan både opstå i hjemmet, i barn-voksen-relationen, i parforhold, venskaber, på arbejdspladsen, i køen i Netto. Der ikke nogen grænser for, hvor psykisk vold kan opstå henne og i hvilke relationer. 

Fysisk vold er mere håndgribeligt, selvom jeg også mener, at man kan blive ligeså meget i tvivl, om det, der sker er forkert, hvis man fx er blevet manipuleret så meget af krænkeren, at man er overbevist om, at volden har et formål.

Hvis man er kærester med en psykisk voldelig mand eller kvinde, kan de overbevise én om, at man selv har bedt om deres adfærd, at man er skyldig i at blive udsat for denne vold, fordi man har gjort noget forkert.

Men for at gøre det helt klart, så er fysisk og psykisk vold aldrig løsningen og det vil altid være forkert.

Ofre for fysisk vold, kan skjule skaderne ved fx at dække de områder der har taget skade med tøj eller med makeup. De kan tage et smil på og man ville aldrig kunne vide, at det menneske var blevet udsat for fysisk vold. Fysisk vold kan også være noget der ikke sætter fysiske spor på kroppen, fx hvis man bliver fastholdt.
Fysisk vold efterlader både fysiske og psykiske mén.

Det samme gør sig gældende med ofre for psykisk vold. Den psykiske vold er endnu nemmere at skjule, fordi der ikke er nødvendigvis er nogle fysiske tegn på volden. Den psykiske vold sætter sig ofte helt inde i det indre og sætter sig fast i selvfølelsen.

Ligeså snart der er en fysisk handling som går ud over offeret rent fysisk, så kan man bedre forstå det, hvor en psykisk handling som går ud over offeret psykisk, er svær at gribe fat i. Psykisk vold kan være psykisk terror som fortsætter i mange år, som kan gøre at offeret til sidst “vænner sig” til volden og han/hun ikke kan se, hvad der sker.

Fysisk vold er strafbart. Det er psykisk vold ikke.

Psykisk vold kan fx være:
at blive råbt/skreget af
at blive kaldt skældsord og talt ned til
at blive ignoreret eller efterladt
at hånliggøre eller udstille
mobning
at blive manipuleret med og hjernevasket
at blive udskammet og skyldig-gjort

Hvordan man man genkende ofre for psykisk vold?

Det handler ikke kun om at lægge mærke til, mennesker som yder psykisk vold mod andre, men mest af alt mod dem, hvor volden går ud over. Det er dem som er udsatte og som har brug for tryghed og tillid, og at vide at de ikke gør noget forkert.

Man kan kigge på trivslen hos andre mennesker, lægge mærke til hvordan de har det. Vores relationer har så stor betydning for vores generelle trivsel, så hvis vi oplever psykisk vold i en eller flere af vores relationer, så vil det også påvirke vores generelle trivsel og selvfølelse.

Psykisk vold kan også manifestere sig på den måde, at offeret bliver så plaget af det, at han/hun ikke har bevidsthed om det men derimod enten bliver selvdestruktiv eller destruktiv mod andre. Det kan være at han/hun projicerer alt den skade fra volden over på andre, og volden dermed fortsætter til andre relationer.

Bliver du selv udsat for psykisk vold?

Den nemmeste måde at lægge mærke til, om man selv bliver udsat for psykisk vold, er at se på de relationer man er i – både venner, familie, kolleger, chefer og lignende. Psykisk vold kan opstå alle steder.
Se på, hvordan de mennesker i dit liv påvirker dig, hvordan de får dig til at føle med dig selv? Forsøger de at køre dig ned eller bygge dig op?
Kan du tale med vedkommende om hans/hendes adfærd?

Hvordan tror du vi allerbedst kan genkende psykisk vold?

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.